Subsidie water en groen

Voor veel maatregelen kun je een subsidie aanvragen. Ook de gemeente heeft aantrekkelijke subsidies. Kijk vooraf of je in aanmerking komt. Overigens kun je een aantal subsidies ook aanvragen als het werk klaar is.

De gemeente geeft subsidie voor de aanleg van een groen dak, groene gevel, regenwatervoorzieningen (regenton, waterschutting, infiltratievoorziening, verlaging in tuin, wadi), onttegelen en vergroenen tuinen en aansluiten op hemelwaterriolering. Subsidie is er overigens ook voor bodemonderzoek en onderzoek grondwater.
Nieuw is dat nu ook een groep bedrijven een aanvraag in kan dienen en dat scholen subsdie kunnen krijgen voor het vergroenen van hun schoolplein. 

Meer informatie en aanvragen

Overweeg je 1 of meer groene maatregelen en wil je weten of je in aanmerking komt voor subsidie. Kijk dan op Breda.nl voor alle bedragen en voorwaarden. Op de website Breda.nl kun je de subsidie ook direct aanvragen.