De Internationale School Breda ondertekent Eco-Schools

Publicatiedatum: 
26 oktober 2022

De Internationale School Breda, heeft als 3e school in Breda, samen met de gemeente de intentieverklaring Eco-Schools ondertekent.
Een comité bestaande uit leerlingen en docenten gaat zich komende jaren actief inzetten om hun school te verduurzamen. Met als resultaat, over 2 jaar de prestigieuze Groene vlag.  
Eerder gingen het OLV en de Campus (Orion, Markenhage en Michael college) met dit programma van start.

Eco-Schools is een programma voor scholen die met leerlingen werk maken van duurzaam denken en doen. Met hoofd, hart en handen zetten zij stappen om duurzaamheid een vaste plek in de school te geven. Leerlingen worden uitgenodigd om in actie te komen en ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Hierbij ontdekken ze hun eigen waarden, interesses en talenten. Zo wordt duurzaam denken en doen gaandeweg vanzelfsprekend! 

Er zijn 10 thema’s,  afgeleid van de SGD’s : klimaat, natuur, water, energie, vervoer, voedsel, afval, spullen, geld, mensen. Elk jaar kiest het Eco-Team 2 thema’s om uit te werken.  
Bij het Eco-Schoolprogramma staan de ideeën en initiatieven de leerlingen centraal.  
Meer info over Eco- Schools