€ 800 energietoeslag voor uitkeringsgerechtigden en lage inkomens

Publicatiedatum: 
11 april 2022

Inwoners met een uitkering krijgen binnenkort € 800 energietoeslag op hun rekening gestort. Inwoners met een laag inkomen, maar zonder uitkering,  kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente.

Minister Schouten (Armoedebeleid) heeft, vooruitlopend op de wijziging van de wet, de toezegging gedaan dat gemeenten kunnen starten met uitbetalen. Breda wil inwoners met de laagste inkomens daarom ook direct gaan compenseren, en niet langer wachten op de wetgeving. 

Gemeente Breda gaat inwoners met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm of 110% van de AOW-norm een energietoeslag verstrekken. In Breda gaat dat om een doelgroep van circa 9.400 huishoudens. Aan circa 4.000 huishoudens met een gemeentelijke uitkering, waarvan de gegevens dus bij de gemeente bekend zijn, gaat de gemeente vóór 1 mei de € 800 betalen. Dat sluit aan bij het Bredase bijzondere bijstandsbeleid waarvoor ook de norm van 110% geldt. Overige inwoners met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen die in de problemen komen door hoge energierekeningen kunnen vanaf de eerste week van mei een aanvraag voor compensatie indienen via de website van de gemeente Breda.

Focusteam Energiearmoede

Naast de tegemoetkoming die aan de uitkeringsgerechtigden wordt overgemaakt, gaat ook het ‘Focusteam Energiearmoede’ hulp bieden aan Bredanaars die de hoge energierekeningen moeilijk kunnen betalen. Inwoners die zich bij de gemeente melden (dit kan telefonisch via 14 076) met problemen vanwege de energietarieven worden geholpen door het team dat bestaat uit medewerkers vanuit meerdere disciplines, zoals werkbegeleiding, schuldpreventie, schuldhulpverlening, om ervoor te zorgen dat problemen zich niet gaan opstapelen. Maar ook door medewerkers die gespecialiseerd zijn in de verduurzamingen van woningen, om te zien hoe door bijvoorbeeld isoleren het energiegebruik naar beneden gebracht kan worden. Ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens met een slecht geïsoleerde woning heeft het rijk inmiddels ook middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente. Die kunnen hiervoor worden ingezet.

Zelf aan de slag? Kijk voor tips op deze site.